Bảo Vệ Tài Khoản Chơi Ngay

Chư vị Chưởng Môn thân mến, 
Ngoài cách sử dụng tài khoản ZingID, Facebook và Zalo, chư vị cũng có thể dùng Tài Khoản Chơi Ngay để du nhập chốn giang hồ Tân Chưởng Môn VNG


Tuy nhiên, để đảm bảo tốt nhất cho Tài Khoản chơi ngay, chư vị cần tham khảo cách bảo mật và cách đăng nhập Tài Khoản Chơi Ngay trên thiết bị khác như sau:
Bảo Vệ Tài Khoản Chơi Ngay

Ở lần chơi tiếp theo, chư vị chọn mục Hỗ Trợ ở màn hình đăng nhập.


Sau đó chọn tiếp Bảo vệ Tài Khoản Chơi Ngay


Nhập email muốn đăng ký bảo vệ và mật khẩu đăng nhập game (dùng mật khẩu Tải Khoản Chơi Ngay, không phải mật khẩu email


Cuối cùng nhấn Đồng Ý để hoàn tất. Như vậy, tài khỏa của chư vị đã được bảo vệ. Tài khoản này sẽ không bị mất khi chơi ở thiết bị khác hoặc vô tình xóa game.


Đăng Nhập Tài Khoản Chơi Ngay Trên Thiết Bị Khác

Tại màn hình đăng nhập, chư vị chọn mục Hỗ Trợ.


Sau đó chọn Khôi phục Tài Khoản Chơi Ngay.


Nhập email và mật khẩu đã đăng ký ở phần trên.


Như vậy Tài Khoản Chơi Ngay của chư vị đã có thể sử dụng để đăng nhập trên thiết bị khác.
Đổi Mật Khẩu Tài Khoản Chơi Ngay

Tại màn hình đăng nhập, chư vị chọn mục Hỗ Trợ


Sau đó chọn Khôi phục Tài Khoản Chơi Ngay


Chư vị nhẫn vào dòng chữ Quên Mật Khẩu


Sau đó nhập Email Bảo Vệ đã đăng ký.


Tiếp theo chọn Đồng Ý. Một email sẽ được gửi đến địa chỉ mail của chư vị


Chư vị đăng nhập vào Email Bảo Vệ và tìm mail Khôi phục tài khoản, truy cập vào đường link trong mail.

Tại đây chư vị có thể nhập lại mật khẩu mới.


Sau đó nhấn Cập nhật để hoàn tất Đổi Mật Khẩu Tài Khoản Chơi Ngay.