Hướng Dẫn Lấy ID Nhân Vật

Bước 1: Chưởng Môn truy cập và đăng nhập vào trang https://pay.zing.vn/mobile/dzm2B
ước 2: Xác nhận máy chủ và tên nhân vậtBước 3: Lấy số ID nhân vật