Thẻ Zing

Thẻ Zing


Hướng Dẫn nạp kim nguyên bảo bằng thẻ Zing
  • Bước 1: Chưởng Môn truy cập vào trang https://pay.zing.vn và chọn game Tân Chưởng Môn
  • Bước 2: Chọn loại tài khoản sử dụng và đăng nhập
  • Bước 3: Xác thực tài khoản: Máy chủ/nhân vật
  • Bước 4: Chọn Gói Vật Phẩm cần thanh toán

  • Bước 5: Chọn phương thức thanh toán Thẻ Cào
- Nhập số seri và mã thẻ

  • Bước 6: Nhận thông báo giao dịch thành công