Cách Nhập Code Qua Web

Cách Nhập Code Qua Web 


  • Bước 2: Chọn Server và tên nhân vật

  • Bước 3: Nhập code và mã xác nhận

  • Bước 4: Đăng nhập vào game và nhận quà ở mục sảnh Thưởng