Đăng Nhập Quốc Khánh

Đăng Nhập Quốc Khánh

Thời Gian:
Từ 0g00 ngày 02/09 đến 23g59 ngày 10/09/2019
Điều Kiện:
Sự kiện Hành Hiệp Võ Lâm sẽ xuất hiện tại S1 -> S25, S26 -> S50, S51 -> S55 (các Server khác sẽ có lịch mở sự kiện sau).
Để tham gia sự kiện yêu cầu cấp độ người chơi từ cấp độ 20 trở lên. 
Nội dung:
- Tham gia tại: Hạn Giờ -> Đăng Nhập Quốc Khánh
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chưởng Môn thông qua việc đăng nhập mỗi ngày sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn.
Quà đăng nhập S1 - S55
Ngày Phần Thưởng Số Lượng
1 Gà Quay 5
Bạc 300000
2 Bổ Nguyên Đơn 5
Ám Khí Cơ Yếu 5
3 Mật Rắn 10 Năm 5
Bạc 300000
4 Tinh Thiết Đỉnh 5
Ám Khí Cơ Yếu 5
5 Ám Khí Tinh Hoa 200
Bạc 300000
6 Ám Khí Tinh Hoa 200
Ám khí cơ yếu 5
7 Băng phách ngân châm 1
Bạc 300000
8 Ám khí tinh hoa 200
Ám khí cơ yếu 5
9 Ám khí tinh hoa 200
Bạc 300000