Vân Dư Cửu Châu

Vân Du Cửu Châu

Thời Gian:
Từ ngày 05/02 đến ngày 07/02/2020
Điều Kiện:
Sự kiện sẽ xuất hiện tại S1 - S71 (các Server khác sẽ có lịch mở sự kiện sau).
Để tham gia sự kiện yêu cầu cấp độ người chơi từ cấp độ 50 trở lên.
Nội Dung:

I. Tiền Cổ Linh Tiêu

- Tiền Cổ Linh Tiêu có thể dùng đổi rút thưởng ở chỗ Vân Du Thương Nhân
- Phúc Lợi Nạp Tích Lũy! Trong hoạt động Vân Du Cưu Châu, mỗi lần nạp 15 KNB được tặng thêm 1 Tiền Cổ Linh Tiêu
- Tiền Cổ mỗi kỳ hoạt động cần có hạn
- Sau khi kết thúc mỗi kỳ Vân Du Cửu Châu, Tiền Cổ Linh Tiêu còn lại sẽ bị thu hồi thành bạc

II. Rút Thưởng Vân Du Cửu Châu

- Cần tìm 4 Thương Nhân ở giao diện chính chọn vật phẩm trước, sau đó lựa chọn những vật phẩm Chưởng Môn cần kéo vào đơn hàng ở phía dưới. Kéo hoặc nhấn lần nữa sẽ hủy chọn.
- Đơn hàng đặt phải đủ 10 phần quà mới có thể xác nhận.
- Sau khi xác nhận đơn hàng sẽ không thể thay đổi. Có thể bắt đầu rút thưởng sau khi xác nhận đơn hàng, mỗi kỳ hoạt động chỉ có 10 lần rút thưởng
- Rút thưởng cần tiêu hao Tiền Cổ Linh Tiêu, chủ yếu nhận từ đổi KNB và nhận Phúc Lợi Nạp Tích Lũy, đồng thời cũng tặng Vé Mời.
- Dùng Vé Mời với hào hửu, Chưởng Môn và hào hữu có thể Rút Thưởng 1 lần.
- Trong thời gian sự kiện diễn ra chia sẻ hoạt động cũng có thể nhận Tiền CổIII. Nhận Tiền Cổ

- Khi nạp tích lũy sẽ nhận được Tiền Cổ. Khi dùng KNB đổi Tiền Cổ giá trị sẽ càng được tăng cao
- Sau khi mời hào hữu có xác suất nhận Tiền Cổ
IV. Chia Sẻ Nhận Tiền Cổ

- Chia sẻ hoạt động:
Trong thời gian diễn ra sự kiện chia sẻ thông tin với hào hữu cũng nhận được Tiền Cổ Linh Tiêu.

- Mời hào hữu
Nạp tích lũy hoặc đổi tiền Cổ được nhận Vé Mời
Dùng Vé Mời với hào hữu sẽ nhận 1 lần Rút Thưởng
Mỗi lần mời rút thưởng sẽ được 30 Cổ Ngọc

- Được mời rút thưởng
Khi được hào hữu mời nhận được Vé Mời, dùng 10 vé rút thăm có thể rút thưởng
Mỗi kỳ hoạt động tối da rút thưởng 1 lần