Quỹ Võ Lâm

Quỹ Võ Lâm


Thời Gian:
Từ 0g00 ngày 09/11 đến 23g59 ngày 11/11/2019
Điều Kiện:
Sự kiện Quỹ Võ Lâm sẽ xuất hiện tại S1 - S65 (các Server khác sẽ có lịch mở sự kiện sau).
Để tham gia sự kiện yêu cầu cấp độ người chơi từ cấp độ 30 trở lên.
Nội Dung:
- Tham gia mua gói tại mục Hạn Giờ -> Quỹ Võ Lâm.
- Để tham gia hưởng lợi QUỸ VÕ LÂM người chơi cần chọn mua 1 trong 2 gói Đỉnh Cao hoặc Nhất Đại Tông Sư (
chỉ được chọn mua 1 gói duy nhất).
- Sau khi mua thành công 1 trong 2 gói thông qua NẠP ĐƠN sẽ kích hoạt QUỸ VÕ LÂM. Mỗi gói sẽ có ưu đãi riêng.
- Để hưởng lợi QUỸ VÕ LÂM, người chơi đăng nhập liên tục 10 ngày, mỗi ngày sẽ nhận được lợi tức riêng.
- Nạp 1 lần duy nhất trong suốt thời gian sự kiện diễn ra.

Lưu Ý:
- Nạp 1 lần duy nhất trong suốt thời gian sự kiện diễn ra.
- Không áp dụng với Thẻ Tuần / Thẻ Tháng
- Sau khi NẠP ĐƠN thành công Chưởng Môn cần vào mục Hạn Giờ -> Quỹ Võ Lâm để kích hoạt gói.
Phần Quà Gói Đỉnh Cao:
Yêu Cầu: Nạp ĐƠN 279K (IAP) sẽ nhận được gói quà tặng Đỉnh Cao.
Mốc IAP Ngày KNB Quà Nhận Thêm
279.000 1 1000
2 1000
3 1000 60 Cổ Ngọc
4 2000
5 2000
6 2000 90 Cổ Ngọc
7 3000
8 3000
9 3000 140 Cổ Ngọc
10 4000 Ngọc Lộ Hoàn*1
Phần Quà Gói Nhất Đại Tông Sư:
Yêu Cầu: Nạp ĐƠN 699k (IAP) sẽ nhận được gói quà tặng Nhất Đại Tông Sư.
Mốc IAP Ngày KNB Quà Nhận Thêm
699.000 1 4000
2 4000
3 4000 100 Cổ Ngọc
4 5000
5 5000
6 5000 180 Cổ Ngọc
7 6000
8 7000
9 7000 360 Cổ Ngọc
10 8000 Chu Tước Đan*1