Nạp Tích Lũy

Nạp Tích Lũy

Thời Gian:
Từ 0g00 ngày 11/02 đến 23g59 ngày 12/02/2020
Điều Kiện:
Sự kiện Nạp Tích Lũy sẽ xuất hiện tại S1 - S75 (các Server khác sẽ có lịch mở sự kiện sau).
Nội Dung:
- Tham gia tại mục Hạn Giờ -> Quà Nạp Tích Lũy
Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chưởng Môn nạp KNB tích lũy đủ mốc sẽ nhận được các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Lưu Ý:
Sự kiện không tạo mới mỗi ngày.
Áp dụng cho cả Thẻ Tuần / Thẻ Tháng
Phần Quà:
Mốc Vật Phẩm Số Lượng
200000 Võ Phách Châu 20
Mật Rắn Trăm Năm 5
Linh Chi Ngàn Năm 10
500000 Mảnh Trang Bị Đỏ Tự Chọn 10
Hiệp Danh Tín Vật 20
Tinh Thiết - Đỉnh 50
1000000 Hồn Dị Thú Vạn Năng 20
Ám Khí Tịch Điển 10
Linh Chi Ngàn Năm 10
2000000 Mảnh Trang Bị Đỏ Tự Chọn 30
Mật Rắn Ngàn Năm 2
Sách Lĩnh Ngộ - Cao 20
3000000 Mảnh Trang Bị Hoàng Kim Tự Chọn 10
Ám khí bí kíp 20
Ám khí tinh hoa 2000
4000000 Mảnh Trang Bị Hoàng Kim Tự Chọn 10
Hiệp Danh Tín Vật 25
Linh Chi Ngàn Năm 10
5000000 Mảnh Trang Bị Hoàng Kim Tự Chọn 10
Hồn Dị Thú Vạn Năng 20
Dị Thú Đồ Ăn Quý 10
7000000 Mảnh Trang Bị Hoàng Kim Tự Chọn 20
Cổ Thú Tinh Phách 20
Phù Trân Phẩm 20