Nạp Đơn

Nạp Đơn 

Thời Gian:
Diễn ra vào ngày 18/03/2020 đến 19/03/2020
Điều Kiện:
Sự kiện Nạp Đơn sẽ xuất hiện tại S1 - S80 (các Server khác sẽ có lịch mở sự kiện sau).
Nội Dung:
- Các mốc quy định nạp bao gồm: 50K - 100K - 200K - 500K - 1000k
- Nạp ĐÚNG số quy định, không tính nạp cộng dồn.
- Tham gia tại Hạn Giờ -> Quà Nạp
Lưu Ý:
Không áp dụng với Thẻ Tuần / Thẻ Tháng
Phần Quà:
Mốc IAP Vật Phẩm  Số Lượng
22000 Võ Phách Châu 5
Xích Tiêu Thạch 5
Gà Quay 5
69000 Mật Rắn Trăm Năm 3
Dị Thú Đồ Ăn Quý 3
Linh Chi Trăm Năm 3
129000 Mảnh Trang Bị Đỏ Tự Chọn 10
Linh Chi Ngàn Năm 5
Đá Rèn Luyện Đỉnh 10
279000 Mật Rắn Ngàn Năm 1
Dị Thú Đồ Ăn Quý 5
Ám Khí Tịch Điển 15
699000 Mảnh Trang Bị Đỏ Ngẫu Nhiên 20
Cổ Thú Tinh Phách 10
Ám Khí Bí Kíp 5
1299000 Mảnh Trang Bị Hoàng Kim  30
Phù Trân Phẩm 10
Tinh Hoa Tôi Hỏa 10