Nạp Đơn

Nạp Đơn 

Thời Gian:
Từ 0g00 ngày 26/08 đến 23g59 ngày 27/08/2019
Điều Kiện:
Sự kiện Nạp Đơn sẽ xuất hiện tại S1 - S48 (các Server khác sẽ có lịch mở sự kiện sau).
Nội Dung:
- Các mốc quy định nạp bao gồm: 50K - 100K - 200K - 500K - 1000k
- Nạp ĐÚNG số quy định, không tính nạp cộng dồn.
- Tham gia tại Hạn Giờ -> Quà Nạp
Lưu Ý:
Không áp dụng với Thẻ Tuần / Thẻ Tháng
Phần Quà:
Nạp Webpay Nạp IAP Vật Phẩm  Số Lượng
50.000 69.000 Tinh Hoa Tôi Hỏa 10
Đồ Ăn Dị Thú - Quý 3
Tịch Điển Ám Khí 5
100.000 129.000 Mảnh Trang Bị Đỏ - Tự Chọn 10
Linh Chi Ngàn Năm 6
Tinh Thiết Đỉnh 20
200.000 279.000 Tinh Hoa Tôi Hỏa 30
Đồ Ăn Dị Thú - Quý 5
Ám khí Bí Kíp 5
500.000 699.000 Bộ 7VK Tím Tự Chọn 1
Mật Rắn Ngàn Năm 1
Đồ Ăn Dị Thú - Quý 5
1.000.000 1.299.000 Mảnh Trang Bị Đỏ - Tự Chọn 30
Hồn Dị Thú Tân Bản - Tự Chọn 25
Ám Khí Tinh Hoa 1000