Nạp Lần Đầu

Thời Gian: Vĩnh Viễn và biến mất sau khi Chưởng Môn nhận thưởng 
Nội Dung: Chưởng Môn tham gia Nạp Lần Đầu nhận phần thưởng trị giá 1,299,000 VND
Phần Thưởng:
  • Chọn 1 trong 3 đệ tử Cam mạnh nhất (Lý Tầm Hoan, Tây Môn Xuy Tuyết, Tiêu Thập Nhất Lang)
  • Đột Phá Đơn x100
  • 100 vạn Bạc
  • Linh Chi Trăm Năm x5