Lý Tầm Hoan

Đội Hình Đề Cử Lý Tầm Hoan

Làm thế nào để xếp một đội hình kết hợp hiệp duyên trận với Lý Tầm Hoan làm trung tâm?
Ớt Nhỏ sẽ hướng dẫn Chưởng Môn cách xây dựng một đội hình Lý Tầm Hoan cơ bản nha.
__________

Tiểu Lý Phi Đao, Bách Phát Bách Trúng

Khi thi triển chiêu thức Hợp Bích cùng A Phi, bỏ qua tránh né, chống đỡ của mục tiêu, tỉ lệ bạo kích tăng 30%. Đồng thời, bản thân trở thành mục tiêu không thể bị tấn công trong một lượt và đòn đánh này tăng 15% sát thương.Chưởng Môn có thể lựa chọn kết hợp duyên phận với: Phó Hồng Tuyết + Diệp Khai hoặc Khoái Hoạt Vương + Vân Mộng Tiên Tử.

  • Khoái Hoạt Vương + Vân Mộng Tiên Tử

Khi thi triển chiêu thức phạm vị ngẫu nhiên công 2 người, thêm khả năng phản đòn bằng 30% sát thương phải chịu, duy trì 1 lượt. Đồng thời kích hoạt hiệu quả [Xả Thân] trong một lượt.

[Xả Thân]: Khi đồng đội hai biên bị Công, sẽ giúp chịu sát thương, đồng thời bản thân nhận hộ thuẫn bằng 20% Sinh Lực tối đa.

  • Phó Hồng Tuyết + Diệp Khai

Khi thi triển chiêu thức Hợp Bích bản thân tăng sát thương dựa trên số người phe địch (4 người tăng 10%, 5 người tăng 20%, 6 người tăng 30%), duy trì 1 lượt. Đồng thời bản thân trở thành mục tiêu không thể bị tấn công, trừ khi chỉ còn mục tiêu trạng thái này hoặc trong phạm vi không còn mục tiêu khác để Công, tác dụng trong một lượt và đòn đánh này tăng 15% sát thương.