Ải Đường Môn

Ải Đường Môn

Thời Gian:
Từ 0g00 ngày 11/06 đến 23g59 ngày 15/06/2019 
Thời gian kết thúc sự kiện: 23g59 ngày 15/06/2019 
Thời gian kết thúc nhận thưởng: 23g59 ngày 16/06/2019
Khung giờ tham gia: 12:00 - 23:00

Điều Kiện:
Sự kiện Ải Đường Môn sẽ xuất hiện tại S1 - S33 (các Server khác sẽ có lịch mở sự kiện sau).
Để tham gia sự kiện yêu cầu cấp độ người chơi từ cấp độ 30 trở lên.

Nội Dung: 
- Trong khung giờ từ 12:00 đến 23:00 Chưởng Môn tham gia khiêu chiến với Đường Môn Đệ Tử, khi đánh bại thành công Server sẽ được nhận thưởng.
- Mỗi lần khiêu chiến Đường Môn Cao Thủ sẽ tiêu tốn Bản Vẽ Đường Môn, mỗi lần khiêu chiến thành công sẽ nhận được điểm Cống Hiến và Thưởng khiêu chiến.
- Điểm cống hiến đạt đủ điều kiện sẽ được nhận thưởng, điểm cống hiến được dùng để nhận thưởng từ hoạt động.
- Tiến độ hoàn thành và thưởng nhiệm vụ sẽ được tái lập mỗi ngày.

- Cách Nhận Bản Vẽ Đường Môn
Để nhận Bản Vẽ Đường Môn Chưởng Môn cần hoàn thành những nhiệm vụ đã đặt ra.
Trong thời gian diễn ra hoạt động, vượt Ải Võ Lâm, Đoạt Tàn Chương, tham gia Luận Kiếm đều có xác xuất nhận được Bản Vẽ Đường Môn.


Thưởng Khiêu Chiến:
Hạ Gục Vật Phẩm Số Lượng
Đường Môn Đệ Tử Võ Phách Châu 1
Kim Nguyên Bảo 300
Linh Chi Ngàn Năm 2
Đường Ngọc Võ Phách Châu 1
Kim Nguyên Bảo 300
Linh Chi Ngàn Năm 2