Nạp Đơn Mỗi Ngày

Sự Kiện Nạp Mỗi Ngày - Nhận Đệ Tử ĐỏThời Gian:
Từ 0g00 ngày 24/05 đến 23g59 ngày 26/05/2019

Nội Dung:
- Sự kiện chỉ áp dụng với S1 -> S24
- Áp dụng lần nạp ĐẦU TIÊN MỖI MỐC.
- Chỉ áp dụng khi nạp ĐÚNG MỆNH GIÁ: 50k và 200k 
- Chỉ áp dụng hình thức NẠP QUA WEBPAY:http://bit.ly/2WZf1oh
- Phần thưởng sẽ được TRAO QUA SẢNH THƯỞNG TRONG VÒNG 48H kể từ khi nạp thành công.
- Sự kiện RESET MỖI NGÀY. 

Ví Dụ:
- Trong ngày 24/05/2019 Chưởng Môn đã nạp đủ gói 50k và 200k và được nhận thưởng. Ngày 25, 26 Chưởng Môn tiếp tục nạp 2 mệnh giá 50k và 200k vẫn sẽ nhận được thêm phần thưởng tương ứng.
- Trường hợp Chưởng Môn nạp 2 lần gói 200k sẽ chỉ tính 1 lần duy nhất.

Lưu Ý:
Chỉ áp dụng với các gói kim nguyên bảo không tính Thẻ Tuần/Thẻ Tháng.

Phần Thưởng:
Mốc Nạp (WebPay) Vật Phẩm Số Lượng Giá trị Quà (KNB)
50.000 Hồn Đệ Tử Đỏ (tự chọn) 10 600
Mảnh Trang Bị Cam (tự chọn) 5 500
200.000 Túi Hiệp Danh Lệnh - Trung 1 1600
Mật Rắn Trăm Năm 3 900
Hồn Đệ Tử Đỏ (tự chọn) 40 2400