Võ Lâm Chí Tôn

Võ Lâm Chí TônThời Gian:
Từ 0g00 ngày 08/06 đến 23g59 ngày 09/06/2019
Thời gian kết thúc nhận thưởng: 10/06/2019


Nội Dung:
- Sự kiện Võ Lâm Chí Tôn bắt đầu được áp dụng tại S1 - S23 và S24 - S32
- Yêu cầu cấp độ người chơi tham gia sự kiện: > = cấp 30.
- Các Server khác sẽ có lịch xuất hiện các sự kiện khác tương ứng riêng và thông báo sau.
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chưởng Môn lựa chọn ủng hộ một trong ba phe Công Tử Trác Vũ,Thiết Huyết Trung Đường hoặc Trương Tam Phong để ủng hộ, sau khi chọn phe sẽ không thể thay đổi.
- Trong hoạt động, Chưởng Môn thực hiện các nhiệm vụ chỉ định sẽ tăng điểm cống hiến cho phe.
- Khi điểm cống hiếm đạt mức điểm chỉ định có thể dùng KNB để đổi đạo cụ với giá ưu đãi tại Shop Cống Hiến.
- Sau khi hoạt động kết thúc, Chưởng Môn có thể nhận thường theo điểm tổng cống hiến phe cuối cùng ba bên, thưởng phe có thể nhận qua Sảnh Thưởng.

Lưu Ý:
- Phần Thưởng Phe: Chưởng Môn cần đạt 10.000 điểm cống hiến phe để được nhận thưởng phe.
- Phần Thưởng BXH: Chưởng Môn cần đạt 100.000 điểm cống hiến phe để được nhận thưởng BXH.

- Hoạt Động Đấu Giá sẽ tiêu tốn KNB không thể nhận điểm cống hiến phe.
- Tung Hoành Võ Lâm thất bại không thể nhận điểm cống hiến phe.
- Khi khiêu chiến thành công hoạt động ải Huyết Chiến sẽ được tính điểm cống hiến phe 1 lần duy nhất.


Nhiệm Vụ nhận điểm Cống Hiến
Nhiệm vụ  Điểm cống hiến
Nạp 1.000VNĐ (gồm tất cả nạp) 5
Tiêu 1KNB (Không tính Đấu Giá) 1
Phụ tuyền tốn 5 thể lực 5
Đoạt Tàn Chương 1 lần 5
Khiêu chiến Luận Kiếm 1 lần 5
Xâm nhập Liên Hoàn Ổ 1 lần 5
Vượt Huyết Chiến ải 1 20
Môn Phái Do Thám 1 lần 5
Môn Phái Ủ Rượu 1 lần 5
Luyện thuốc môn phái 1 lần 5
Tiêu hao 1 Hành Hiệp Lệnh 5
Điểm Tinh Liên Minh 1 lần 5
Ngưng Nguyên Liên Minh 1 lần 5