Thanh Y Các

Thanh Y Các


Thời Gian:
Từ 0g00 ngày 13/06 đến 23g59 ngày 15/06/2019
Thời gian kết thúc sự kiện: 15/06/2019
Thời gian kết thúc nhận thưởng: 23g59 ngày 16/06/2019
Điều Kiện:
Sự kiện Vượt Thanh Y Các sẽ xuất hiện tại S1 - S25S26 - S34 (các Server khác sẽ có lịch mở sự kiện sau).
Để tham gia sự kiện yêu cầu cấp độ người chơi từ cấp độ 30 trở lên.
Nội Dung:
- Trong thời gian sự kiện diễn ra Chưởng Môn tham gia vượt Thanh Y Các để được nhận những phần thưởng cực kì hấp dẫn.
- Mỗi lần vượt Thanh Y Các cần tiêu tốn Chìa Vàng Thanh Y, đồng thời Chưởng Môn sẽ nhận ngẫu nhiên một phần thưởng của tầng hiện tại.
- Khi Chưởng Môn nhận được phần thưởng nằm ngoài cùng bên trái của tầng này sẽ có thể tiến đến tầng kế tiếp.
- Khi vượt đến tầng cuối cùng, Chưởng Môn vượt ải thêm lần nữa sẽ nhận được một phần thưởng ngẫu nhiên sau đó sẽ quay lại vị trí điểm xuất phát để vượt ải lại từ đầu.
- Mỗi lần vượt ải ngoài việc nhận được phần thưởng Chưởng Môn còn có thể nhận được Điểm Uy Danh.
Lưu Ý:
Để nhận thưởng Bảng Xếp Hạng, điểm Uy Danh của Chưởng Môn cần đạt 750 điểm.
Sau khi hoạt động kết thúc Chưởng Môn sẽ nhận thưởng xếp hạng tại Sảnh Thưởng.
Khi thời gian nhận thưởng đã kết thúc, tất cả các phần thưởng mà Chưởng Môn chưa nhận sẽ không thể nhận lại.
Không áp dụng với Thẻ Tuần / Thẻ Tháng
Phần Thưởng Tại Mỗi Tầng:

S1 - S25
Số Tầng Phần Thưởng Số Lượng
5 Thiên Sơn Tuyết Viên Hồn 10
5 Hộp Võ Quyết Cao 1
4 Thiên Sơn Tuyết Viên Hồn 5
4 Mật Rắn Trăm Năm 2
4 Hồn đệ tử Đỏ (tự chọn) 5
3 Thiên Sơn Tuyết Viên Hồn 3
3 Mật Rắn Trăm Năm 1
3 Dị Thú Tư Chất Đơn 10
3 Hồn đệ tử Đỏ (tự chọn) 2
2 Thiên Sơn Tuyết Viên Hồn 2
2 Thức ăn Dị Thú 2
2 Mảnh Trang Bị Cam (tự chọn) 2
2 Dị Thú Tư Chất Đơn 5
2 Hồn đệ tử Đỏ (tự chọn) 1
1 Hồn Dị Thú Cam (tự chọn) 1
1 Mật Rắn Mười Năm 2
1 Bạc 100000
1 Thức ăn Dị Thú 1
1 Thú Linh 2
1 Ám Khí Tinh Hoa 50
S26 - S34
Số Tầng Phần Thưởng Số Lượng
5 Mảnh Trang Bị Cam (tự chọn) 20
5 Hộp Võ Quyết Cao 1
4 Mảnh Trang Bị Cam (tự chọn) 10
4 Đá Tôi Luyện - Đỉnh 10
4 Rương Võ Quyết Tốt 1
3 Mảnh Trang Bị Cam (tự chọn) 5
3 Đá Tôi Luyện - Đỉnh 5
3 Mật Rắn Trăm Năm 1
3 Rương Võ Quyết Tốt 1
2 Mảnh Trang Bị Cam (tự chọn) 3
2 Sách Lãnh Ngộ - Cao 2
2 Bồi Dưỡng Đơn 20
2 Tinh Thiết - Đỉnh 10
2 Rương Võ Quyết 1
1 Mảnh Trang Bị Cam (tự chọn) 1
1 Mật Rắn Mười Năm 1
1 Sách Lãnh Ngộ - Trung 1
1 Tinh Thiết - Đỉnh 2
1 Bồi Dưỡng Đơn 10
1 Rương Võ Quyết 1