Lý Tầm Hoan

Lý Tầm Hoan là nhân vật dưới ngòi bút của Cổ Long là một gã thanh niên học giỏi, từng đõ Thám Hoa, tinh thông võ nghệ nhất là tài phóng phi đao "không bao giờ trượt" (lệ bất hư phát) đã lấy mạng khá nhiều kẻ thù khiến cho các hảo thủ giang hồ có phần kiêng nể khi muốn giao chiến với chàng, Lý Tầm Hoan nổi tiếng trong giang hồ thành tạo về tửu và sắc.

 Phẩm chất: Đệ Tử Cam 
- Công: 238 
- Thủ: 0 
- Sinh Lực: 2 
- Căn cốt: 110

Tuyệt Kĩ Hợp Bích: Đao Kiếm Vô Ảnh
Phạm Vi: Đơn thể
Kết Hợp cùng A Phi
Tiểu Lý Phi Đao, Bách Phát Bách Trúng! Khi thi triển, bỏ qua né tránh, chống đỡ của mục tiêu, tỉ lệ bạo kích tăng 30%. Đồng thời, bản thân trở thành mục tiêu không thể bị tấn công trong một lượt và đòn đánh này tăng 15% sát thương.

◾ Chỉ Số Đột Phá:
Đột phá +1: Công +300
Đột phá +2: Bạo Kích +60
Đột phá +3: Chân Khí ban đầu +2
Đột phá +4: Công +10%
Đột phá +5: Sinh Lực +12000
Đột phá +6: Toàn đội Công +600
Đột phá +7: Bạo Thương 6%
Đột phá +8: Sau khi diệt địch, sát thương dư ra sẽ do 1 kẻ địch ngẫu nhiên khác nhận (Không tính bạo kích và tăng thương)
Đột phá +9: Toàn đội Công +8%
Đột phá +10: Bạo Thương + 10%
Đột phá +11: Công +2000
Đột phá +12: Sinh Lực +15%
Đột phá +13: Bạo Kích toàn đội + 200
Đột phá +14: Công +15%
Đột phá +15: Tăng Thương +12%

◾ Hiệp Duyên:

Hợp duyên cùng A Phi, Công +22%Hợp duyên cùng Thượng Quan Kim Hồng, Thủ +18%Hợp duyên Thẩm LãngPhó Hồng Tuyết, Công +20%, Sinh Lực +20%Hợp duyên Khoái Hoạt VươngVương Liên Hoa, Công +20%, Sinh Lực +20%Hợp duyên cùng trang bị Huyền Thiết Kiếm, Công +18%Hợp duyên cùng võ công Phi Đao Thần Quyết, Công +18%