Công Tử Vũ

Công Tử Vũ là một tài tử phong lưu, võ công cao cường và là truyền nhân duy nhất của “Thiên Hạ Đệ Nhất Danh Khách” Thẩm Lãng. Anh là một người bí ẩn bởi người trong giang hồ chưa từng ai thấy diện mạo của Công Tử Vũ.
Công Tử Vũ khi xuất hiện sẽ bổ sung vào đội hình của Lý Tầm Hoan

 Phẩm chất: Đệ Tử Đỏ
- Công: 76       
- Thủ: 84
- Sinh Lực: 240
- Căn cốt: 120

◾ Tuyệt Kĩ Hợp Bích: Thiên Giao Địa Chinh
Phạm Vi: Đơn thể kèm Công tối đa
Kết hợp cùng Yến Nam Phi

Sau khi thi triển, số lượt trước mỗi lần hành động có 50% xác suất giảm 1 Chân Khí, Công Tử Vũ trong trận đấu nhận, duy trì 2 lượt. Lần đầu thi triển thêm hiệu quả tử vong được hồi sinh với 20% sinh lực, mỗi trận tối đa hồi sinh 1 lần cho Lý Tầm Hoan phe ta. Đồng thời kích hoạt hiệu quả [Xả Thân] 1 lượt

[Xả Thân]: Khi đồng đội ở 2 bên bị Công sẽ giúp họ trị sát thương, trong thời gian đó nhận hộ thuẫn bằng 20% sinh lực tối đa, duy trì 1 lượt.


◾ Chỉ Sổ Đột Phá:
Đột phá +1: Sinh lực +18000
Đột phá +2: Né tránh +100
Đột phá +3: Chân khí ban đầu +2
Đột phá +4: Sinh lực +12%
Đột phá +5: Công +3000
Đột phá +6:  Sinh lực toàn đội +10800
Đột phá +7: Chống đỡ +400
Đột phá +8: Kháng bạo +600
Đột phá +9: Sinh lực toàn đội +10%
Đột phá +10: Mỗi lần chịu sát thương, giảm thương tăng 15%, duy trì 1 lượt
Đột phá +11: Sinh lực +48000
Đột phá +12: Công +20%
Đột phá +13: Né tránh toàn đội +240
Đột phá +14: Sinh lực +20%
Đột phá +15: Tăng thương +15%

◾ Hiệp Duyên:

Hợp duyên cùng Yến Nam Phi, sinh lực +24%

Hợp duyên cùng Khoái Hoạt VươngVương Liên Hoa, công +22%, sinh lực +22%

Hợp duyên cùng Lý Tầm HoanThượng Quan Kim Hồng, công 22%, sinh lực +22%

Hợp duyên cùng Thẩm LãngPhó Hồng Tuyết, công 22%, sinh lực +22%

Hợp duyên cùng trang bị Xích Tiêu Trạc, thủ +22%

Hợp duyên cùng võ công Đại Bi Âm Dương Phú, sinh lực +22%