Đăng Nhập

Đăng Nhập Mỗi Ngày Nhận Ngay Quà HOT

Thời Gian:
Từ 0g00 ngày 23/08 đến 23g59 ngày 25/08/2019
Điều Kiện:
Sự kiện Đăng Nhập sẽ xuất hiện tại S1 - S40 và S41 - S54 (các Server khác sẽ có lịch mở sự kiện sau).
Để tham gia sự kiện yêu cầu cấp độ người chơi từ cấp độ 30 trở lên.
Nội Dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chưởng Môn thông qua việc đăng nhập mỗi ngày sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn
Phần Quà Tại S1 - S40:
Ngày Vật Phẩm Số Lượng
1 Võ Lâm Ngân Lệnh 5
Linh Chi Trăm Năm 3
Ám Khí Cơ Yêu 5
2 Võ Lâm Ngân Lệnh 5
Mật Rắn Mười Năm 1
Sách Lãnh Ngộ - Cao 2
3 Võ Lâm Ngân Lệnh 10
Linh Chi Ngàn Năm 2
Ám Khí Tịch Điển 5
Phần Quà Tại S41 - S54:
Ngày  Vật Phẩm Số Lượng
1 Võ Lâm Ngân Lệnh 5
Linh Chi Trăm Năm 5
Sách Lĩnh Ngô - Trung 10
2 Võ Lâm Ngân Lệnh 3
Mật Rắn 10 Năm 5
Tinh Thiết - Cao 2
3 Võ Lâm Ngân Lệnh 2
Linh Chi Ngàn Năm 20
Tinh Thiết - Đỉnh 5