Đăng Nhập

Đăng Nhập Mỗi Ngày Nhận Ngay Quà HOT


Thời Gian:
Từ 0g00 ngày 12/11 đến 23g59 ngày 14/11/2019
Điều Kiện:
Sự kiện Đăng Nhập sẽ xuất hiện tại S1 - S56, S57 - S62 và S63 - S65 (các Server khác sẽ có lịch mở sự kiện sau).
Để tham gia sự kiện yêu cầu cấp độ người chơi từ cấp độ 30 trở lên.
Nội Dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chưởng Môn thông qua việc đăng nhập mỗi ngày sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn
Phần Quà Tại S1 - S56:
Ngày  Vật Phẩm Số Lượng
1 Võ Lâm Kim Lệnh 5
Võ Phách Châu 2
Dị thú tư chất đan 5
2 Võ Lâm Kim Lệnh 5
Võ Phách Châu 3
Dị Thú Đồ Ăn Hiếm 5
3 Võ Lâm Kim Lệnh 10
Võ Phách Châu 5
Dị thú tư chất đan 10
Phần Quà Tại S57 - S62:
Ngày  Vật Phẩm Số Lượng
1 Võ Lâm Ngân Lệnh 5
Linh Chi Trăm Năm 3
Ám khí cơ yếu 5
2 Võ Lâm Ngân Lệnh 5
Mật Rắn Mười Năm 1
Sánh Lĩnh Ngộ - Cao 2
3 Võ Lâm Ngân Lệnh 10
Linh Chi Ngàn Năm 2
Ám khí tịch điển 5
Phần Quà Tại S63 - S65:
Ngày  Vật Phẩm Số Lượng
1 Võ Lâm Ngân Lệnh 5
Linh Chi Trăm Năm 3
Sách Lĩnh Ngộ - Trung 2
2 Võ Lâm Ngân Lệnh 5
Mật Rắn Trăm Năm 1
Tinh Thiết - Cao 25
3 Võ Lâm Ngân Lệnh 10
Linh Chi Ngàn Năm 2
Tinh Thiết - Đỉnh 15