Đăng Nhập

Đăng Nhập Mỗi Ngày Nhận Ngay Quà HOTThời Gian:
Từ 0g00 ngày 04/06 đến  23g59 ngày 06/06/2019

Nội Dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chưởng Môn thông qua việc đăng nhập mỗi ngày sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn.
Hoạt động đăng nhập xuất hiện tại S1 - S21S22 - S30
Yêu cầu cấp độ người chơi tham gia sự kiện: > = cấp 30.

Quà đăng nhập S1 - S21
Số Ngày Vật Phẩm Số Lượng
1 Chè Đậu Xanh 5
Linh Chi Trăm Năm 3
Sách Lãnh Ngộ - Trung 2
2 Chè Đậu Xanh 5
Mật Rắn Trăm Năm 5
Tinh Thiết - Cao 20
3 Chè Đậu Xanh 10
Linh Chi Ngàn Năm 2
Tinh Thiết - Đỉnh 5

Quà đăng nhập S22 - S30
Số Ngày Vật Phẩm Số Lượng
1 Chè Đậu Xanh 5
Linh Chi Trăm Năm 3
Sách Lãnh Ngộ - Trung 2
2 Chè Đậu Xanh 5
Mật Rắn Trăm Năm 5
Tinh Thiết - Cao 20
3 Chè Đậu Xanh 10
Linh Chi Ngàn Năm 2
Tinh Thiết - Đỉnh 5