Mỹ Nữ Võ Lâm

Mỹ Nữ Võ Lâm

Thời Gian:
Từ 0g00 ngày 11/09 đến 23g59 ngày 13/09/2019
Thời gian kết thúc sự kiện: 13/09/2019
Thời gian kết thúc nhận thưởng: 23g59 ngày 14/09/2019 
Thời Gian:
- Sự kiện Mỹ Nữ Võ Lâm bắt đầu được áp dụng tại S1 - S48 và S49 - S56 
- Yêu cầu cấp độ người chơi tham gia sự kiện: > = cấp 30.
Nội Dung
- Trong hoạt động, Chưởng Môn có thể tặng Hoa Hồng cho nữ hiệp mà mình yêu thích, sau khi tặng hoa nữ hiệp sẽ tặng quà lại Chưởng Môn.
- Chưởng Môn khi tham gia sự kiện sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong 14 loại quà.
- Sau khi chọn nữ hiệp để ủng hộ, lựa chọn sẽ không thay đổi.
- Nhiệm vụ Hộ Hoa sẽ không tạo mới mỗi ngày.
- Chưởng Môn khi nạp 1000 VND sẽ nhận được 1 Cánh Hoa Hồng, có thể dùng Cánh Hoa Hồng đổi Hoa Hồng (bao gòm mua quà, quỹ, thẻ tháng và thẻ tuần)
- Chưởng môn mỗi lần tặng 1 đóa hoa đều có thể nhận thưởng, có xác xuất nhận thêm thưởng.
- Chưởng Môn mỗi lần tặng 1 đóa hoa sẽ được nhận Điểm Hộ Hoa, khi hoạt động kết thức sẽ dựa theo điểm Hộ Hoa của người ủng hộ 3 vị nữ hiệp để xếp hạng.
- Khi hoạt động kết thúc dựa theo Hoa Hồng mỗi nữ hiệp nhận được để bình chọn, nữ hiệp có hoa hồng nhiều nhất được bình chọn là nữ hiệp đẹp nhât. Đồng thời người ủng hộ nữ hiệp này cũng được nhận 1 phần thưởng
Lưu Ý:
- Không yêu cầu điểm tối thiểu để nhận thưởng BXH
- 23g59
 ngày 13/09/2019 là hạn chót để Chưởng Môn tham gia sự kiện. Ngày 14/09/2019 chỉ là ngày nhận thưởng xếp hạng
- Sau khi hoạt động kết thúc Chưởng Môn sẽ nhận thưởng xếp hạng tại Sảnh Thưởng.
- Khi thời gian nhận thưởng đã kết thúc, tất cả các phần thưởng mà Chưởng Môn chưa nhận sẽ không thể nhận lại.
- Áp dụng với Thẻ Tuần / Thẻ Tháng
Phần Quà tại S1 - S56:
Vật phẩm Số Lượng
Rương Hồn Dị Thú A (chọn) 3
Dị Cân Đan 1
Mật Rắn Trăm Năm 1
Mảnh Trang Bị Cam (tự chọn) 2
Võ Phách Châu 1
Linh Thú Tư Chất Đơn 3
Linh Chi Ngàn Năm 1
Tinh Thiết - Đỉnh 5
Bạc 200000
Hiệp Hồn 100
Tụ duyên ngọc 1
Mảnh Trang bị đỏ tự chọn 5
Cổ thú tinh phách 1
Võ đạo kinh 1