Đăng Nhập

Đăng Nhập Mỗi Ngày Nhận Ngay Quà HOT


Thời Gian:
Từ 0g00 ngày 10/01 đến 23g59 ngày 12/01/2020
Điều Kiện:
Sự kiện Đăng Nhập sẽ xuất hiện tại S1 - S65, S66 - S70 và S71 - S74 (các Server khác sẽ có lịch mở sự kiện sau).
Để tham gia sự kiện yêu cầu cấp độ người chơi từ cấp độ 30 trở lên.
Nội Dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chưởng Môn thông qua việc đăng nhập mỗi ngày sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn
Phần Quà S1 - S65:
Ngày Vật Phẩm Số Lượng
1 Võ Lâm Ngân Lệnh 5
Võ Phách Châu 2
Dị Thú Tư Chất Đơn 5
2 Võ Lâm Ngân Lệnh 5
Võ Phách Châu 3
Dị Thí Đồ Ăn Hiếm 5
3 Võ Lâm Ngân Lệnh 10
Võ Phách Châu 5
Dị Thú Tư Chất Đơn 10

Phần Quà S66 - S70:
Ngày Vật Phẩm Số Lượng
1 Võ Lâm Ngân Lệnh 5
Linh Chi Trăm Năm 3
Ám Khí Cơ Yếu 5
2 Võ Lâm Ngân Lệnh 5
Mật Rắn Trăm Năm 1
Sách Lĩnh Ngộ Cao 2
3 Võ Lâm Ngân Lệnh 10
Linh Chi Ngàn Năm 2
Ám Khí Tịch Điển 5
Phần Quà S71 - S74:
Ngày Vật Phẩm Số Lượng
1 Võ Lâm Ngân Lệnh 5
Linh Chi Trăm Năm 3
Sách Lĩnh Ngộ - Trung 2
2 Võ Lâm Ngân Lệnh 5
Mật Rắn 10 Năm 5
Tinh Thiết Cao Cấp 20
3 Võ Lâm Ngân Lệnh 10
Linh Chi Ngàn Năm 2
Tinh Thiết Đỉnh 5