Thanh Y Các

Thanh Y Các


Thời Gian:
Từ 0g00 ngày 02/02 đến 23g59 ngày 04/02/2020
Thời gian kết thúc sự kiện: 04/02/2020
Thời gian kết thúc nhận thưởng: 23g59 ngày 05/02/2020 (dành cho các Chưởng Môn đạt tối thiểu 750 điểm)
Điều Kiện:
Sự kiện Vượt Thanh Y Các sẽ xuất hiện tại S1 - S68, S69 - S74 và S75 - S77 (các Server khác sẽ có lịch mở sự kiện sau).
Để tham gia sự kiện yêu cầu cấp độ người chơi từ cấp độ 30 trở lên.
Nội Dung:
- Trong thời gian sự kiện diễn ra Chưởng Môn tham gia vượt Thanh Y Các để được nhận những phần thưởng cực kì hấp dẫn.
- Mỗi lần vượt Thanh Y Các cần tiêu tốn Chìa Vàng Thanh Y, đồng thời Chưởng Môn sẽ nhận ngẫu nhiên một phần thưởng của tầng hiện tại.
+ Lầu 1: 1 chìa/lần
+ Lầu 2: 2 chìa/lần
+ Lầu 3: 3 chìa/lần
+ Lầu 4: 4 chìa/lần
+ Lầu 5: 5 chìa/lần
- Khi Chưởng Môn nhận được phần thưởng nằm ngoài cùng bên trái của tầng này sẽ có thể tiến đến tầng kế tiếp.
- Khi vượt đến tầng cuối cùng, Chưởng Môn vượt ải thêm lần nữa sẽ nhận được một phần thưởng ngẫu nhiên sau đó sẽ quay lại vị trí điểm xuất phát để vượt ải lại từ đầu.
- Mỗi lần vượt ải ngoài việc nhận được phần thưởng Chưởng Môn còn có thể nhận được Điểm Uy Danh.
Lưu Ý:
- 23g59 ngày 04/02/2020 là hạn chót để Chưởng Môn tham gia sự kiện. Ngày 05/02/2020 chỉ là ngày nhận thưởng xếp hạng
- Để nhận thưởng Bảng Xếp Hạng, điểm Uy Danh của Chưởng Môn cần đạt 750 điểm.
- Sau khi hoạt động kết thúc Chưởng Môn sẽ nhận thưởng xếp hạng tại Sảnh Thưởng.
- Khi thời gian nhận thưởng đã kết thúc, tất cả các phần thưởng mà Chưởng Môn chưa nhận sẽ không thể nhận lại.
- Không áp dụng với Thẻ Tuần / Thẻ Tháng
Phần Thưởng Tại Mỗi Tầng:
S1 - S68
Số Tầng Phần Thưởng Số Lượng
5 Rương Hồn Dị Thú Đỏ Tự Chọn 10
5 Chân nguyên tinh túy 3
4 Rương Hồn Dị Thú Đỏ Tự Chọn 5
4 Chân nguyên tinh túy 1
4 Võ phách châu 3
3 Rương Hồn Dị Thú Đỏ Tự Chọn 2
3 Mật Rắn Trăm Năm 1
3 Tư Chất Dị Thú Đơn 10
3 Võ phách châu 2
2 Rương Hồn Dị Thú Đỏ Tự Chọn 1
2 Dị Thú Đồ Ăn Hiếm 2
2 Tinh Hoa Ám Khí 100
2 Tư Chất Dị Thú Đơn 5
2 Bạc 200000
1 Võ phách châu 1
1 Mật Rắn Mười Năm 2
1 Bạc 100000
1 Dị Thú Đồ Ăn Thường 2
1 Thú Linh 3
1 Tinh Hoa Ám Khí 50

S69 - S74
Số Tầng Phần Thưởng Số Lượng
5 Hồn Dị Thú Cam Tự Chọn 10
5 Hộp Võ Quyết Cao Cấp Tinh Phẩm 1
4 Hồn Dị Thú Cam Tự Chọn 5
4 Mật Rắn Trăm Năm 2
4 Hồn Đệ Tử Đỏ Tự Chọn 5
3 Hồn Dị Thú Cam Tự Chọn 3
3 Mật Rắn Trăm Năm 1
3 Tư Chất Dị Thú Đơn 10
3 Hồn Đệ Tử Đỏ Tự Chọn 2
2 Hồn Dị Thú Cam Tự Chọn 2
2 Dị Thú Đồ Ăn Hiếm 2
2 Mảnh Trang Bị Cam (tự chọn) 2
2 Tư Chất Dị Thú Đơn 5
2 Hồn Đệ Tử Đỏ Tự Chọn 1
1 Hồn Dị Thú Cam Tự Chọn 1
1 Mật Rắn Mười Năm 2
1 Bạc 100000
1 Dị Thú Đồ Ăn Thường 1
1 Thú Linh 2
1 Tinh Hoa Ám Khí 50

S75 - S77
Số Tầng Phần Thưởng Số Lượng
5 Mảnh Trang Bị Cam (tự chọn) 20
5 Hộp Võ Quyết Cao 1
4 Mảnh Trang Bị Cam (tự chọn) 10
4 Đá Rèn Luyện Đỉnh 10
4 Hộp Võ Quyết Tốt 1
3 Mảnh Trang Bị Cam (tự chọn) 5
3 Đá Rèn Luyện Đỉnh 5
3 Mật Rắn Trăm Năm 1
3 Hộp Võ Quyết Tốt 1
2 Mảnh Trang Bị Cam (tự chọn) 3
2 Sách Lĩnh Ngộ Cao 2
2 Bồi Dưỡng Đơn 20
2 Tinh Thiết Đỉnh 10
2 Hộp Võ Quyết Hoàn Mỹ 1
1 Mảnh Trang Bị Cam (tự chọn) 1
1 Mật Rắn Mười Năm 1
1 Sách Lĩnh Ngộ Trung 1
1 Tinh Thiết Đỉnh 2
1 Bồi Dưỡng Đơn 10
1 Hộp Võ Quyết Hoàn Mỹ 1