Thanh Y Các

Thanh Y Các


Thời Gian: Từ ngày 21/05 đến 23g59 ngày 23/05/2019
Nội Dung: 
- Sự kiện vượt Thanh Y Các bắt đầu được áp dụng cho từng server từ S1 đến S16 ,  S17 đến S24
Để tham gia sự kiện yêu cầu cấp độ người chơi từ cấp độ 30 trở lên.
- Các Server khác sẽ có lịch xuất hiện các sự kiện khác tương ứng riêng và thông báo sau.
- Trong thời gian sự kiện diễn ra Chưởng Môn tham gia vượt Thanh Y Các để nhận được những phần thưởng cực kì hấp dẫn.
- Mỗi lần vượt Thanh Y Các cần tiêu tốn Chìa Vàng Thanh Y, đồng thời Chưởng Môn sẽ nhận ngẫu nhiên một phần thưởng của tầng hiện tại.
- Khi Chưởng Môn nhận được phần thưởng nằm ngoài cùng bên trái của tầng này có thể tiến đến tầng kế tiếp.
- Khi vượt đến tầng cuối cùng, Chưởng Môn vượt ải thêm lần nữa sẽ nhận được một phần thưởng ngẫu nhiên sau đó sẽ quay lại vị trí điểm xuất phát để vượt ải từ đầu.
- Mỗi lần vượt ải ngoài việc nhận được phẩn thưởng Chưởng Môn còn có thể nhận được Điểm Uy Danh.


Phần Thưởng Dành cho S1 - S16
Số Tầng Phần Thưởng Số Lượng
5 Hồn Dị Thú Cam (tự chọn) 10
5 Hộp Võ Quyết Cao 1
4 Hồn Dị Thú Cam (tự chọn) 5
4 Mật Rắn Trăm Năm 2
4 Hồn đệ tử Đỏ (tự chọn) 5
3 Hồn Dị Thú Cam (tự chọn) 3
3 Mật Rắn Trăm Năm 1
3 Dị Thú Tư Chất Đơn 10
3 Hồn đệ tử Đỏ (tự chọn) 2
2 Hồn Dị Thú Cam (tự chọn) 2
2 Thức ăn Dị Thú 2
2 Mảnh Trang Bị Cam (tự chọn) 2
2 Dị Thú Tư Chất Đơn 5
2 Hồn đệ tử Đỏ (tự chọn) 1
1 Hồn Dị Thú Cam (tự chọn) 1
1 Mật Rắn Mười Năm 2
1 Bạc 100000
1 Thức ăn Dị Thú 1
1 Thú Linh 2
1 Ám Khí Tinh Hoa 50

Phần Thưởng Dành cho S17 - S24
Số Tầng Phần Thưởng Số Lượng
5 Mảnh Trang Bị Cam (tự chọn) 20
5 Hộp Võ Quyết Cao 1
4 Mảnh Trang Bị Cam (tự chọn) 10
4 Đá Tôi Luyện - Đỉnh 10
4 Rương Võ Quyết Tốt 1
3 Mảnh Trang Bị Cam (tự chọn) 5
3 Đá Tôi Luyện - Đỉnh 5
3 Mật Rắn Trăm Năm 1
3 Rương Võ Quyết Tốt 1
2 Mảnh Trang Bị Cam (tự chọn) 3
2 Sách Lãnh Ngộ - Cao 2
2 Bồi Dưỡng Đơn 20
2 Tinh Thiết - Đỉnh 10
2 Rương Võ Quyết 1
1 Mảnh Trang Bị Cam (tự chọn) 1
1 Mật Rắn Mười Năm 1
1 Sách Lãnh Ngộ - Trung 1
1 Tinh Thiết - Đỉnh 2
1 Bồi Dưỡng Đơn 10
1 Rương Võ Quyết 1

Lưu Ý:
- 23g59 ngày 24/05/2019 là hạn chót để chư vị nhận thưởng của Thanh Y Các.
- Khi thời gian nhận thưởng đã kết thúc, tất cả các phần thưởng mà chư vị chưa nhận sẽ không thể nhận.