Lợi Ích Của Tính Năng VIP

Giới Thiệu |

Trong Tân Chưởng Môn VNG, VIP là một trong những tính năng đặc biệt hữu ích giúp Chưởng Môn được hưởng những quyền lợi nhất định so với những người chơi khác.

Tính năng VIP cũng được chia thành nhiều cấp độ, khởi đầu là cấp 1 và cao nhất là cấp 18. Cấp độ càng cao, quyền lợi mà  Chưởng Môn được hưởng càng lớn.

Cấp độ VIP

Cấp độ VIP là cấp độ được dùng để phân cấp các đặc quyền ưu đãi của Chưởng Môn, được áp dụng cho mức độ Tài khoản (Tất cả các nhân vật trong cùng tài khoản đều sẽ được hưởng ưu đãi).

VIP có tất cả 18 cấp độ (thấp nhất là 1 và cao nhất là 18). Để sử dụng các đặc quyền ưu đãi của Cấp độ VIP, Chưởng Môn cần có Thẻ VIP.

Cấp VIP EXP VIP cần để tăng cấp
1 100
2 400
3 500
4 500
5 1,500
6 2,000
7 2,500
8 2,500
9 5,000
10 10,000
11 15,000
12 35,000
13 50,000
14 75,000
15 150,000
16 150,000
17 250,000
18 250,000