Hệ Thống Trang Bị

Hướng Dẫn |

HỆ THỐNG TRANG BỊ

Cùng Ớt Nhỏ tìm hiểu hệ thống trang bị vô cùng đặc sắc của Tân Chưởng Môn VNG nhé!

Trang Bị:

Chưởng Môn và Đệ Tử sẽ được trang bị 4 món bao gồm: Trang Sức - Vũ Khí - Nón - Y Phục.

Phẩm chất trang bị cũng được phân ra thành: Lục - Lam – Cam - Tím - Đỏ

Cách nhận Trang Bị:

  • Huyết Chiến - Tham gia mỗi ngày, nhận thưởng hoặc đổi thưởng.
  • Võ Lâm - Tham gia vượt ải, tùy ải sẽ rơi ngẫu nhiên các mảnh trang bị có phẩm chất khác nhau.

Mạnh hóa Trang Bị:

  • Chưởng môn có thể Cường Hóa và Tinh Luyện trang bị để tăng cường thuộc tính.

Tâm Pháp:

Chưởng Môn và Đệ Tử sẽ đều được trang bị Tâm Pháp trước khi xuất trận. Mỗi Tâm Pháp đều có những hiệu ứng chiêu thức đi kèm khác nhau.

Để có được Tâm Pháp, Chưởng Môn phải đạt được những điều kiện tương ứng sẽ có thể mở được Tâm Pháp.

Võ Công: - Level 15 mở

Võ Công là những bí kíp chiêu thức kiếm pháp đi kèm, mỗi Võ Công có những thuộc tính khác nhau. Ngoài ra Chưởng Môn có thể Lãnh Ngộ hoặc Chuyên Tu để gia tăng thuộc tính.

Trang Bị Riêng: - Level 38 mở

Trang bị riêng là Trang bị bổ trợ thêm cho Chưởng Môn và Đệ Tử. Chưởng Môn có thể Tôi Luyện để gia tăng thêm chỉ số cho trang bị. Ngoài ra có thể Đúc lại để ra tăng thêm thuộc tính cho trang bị. Nguyên Liệu để Tôi Luyện trang bị Chưởng Môn cần có Đá Tôi Luyện. Để mở khóa Đúc Lại Chưởng Môn cần tiêu tốn Bạc để nâng cấp thuộc tính.