Hệ Thống Trang Bị

Hướng Dẫn |

HỆ THỐNG TRANG BỊ

Cùng Ớt Nhỏ tìm hiểu hệ thống trang bị vô cùng đặc sắc của Tân Chưởng Môn VNG nhé!

Trang Bị:

Chưởng Môn và Đệ Tử sẽ được trang bị 4 món bao gồm: Trang Sức - Vũ Khí - Nón - Y Phục.

Phẩm chất trang bị cũng được phân ra thành: Lục - Lam – Cam - Tím - Đỏ

Cách nhận Trang Bị:

  • Huyết Chiến - Tham gia mỗi ngày, nhận thưởng hoặc đổi thưởng.
  • Võ Lâm - Tham gia vượt ải, tùy ải sẽ rơi ngẫu nhiên các mảnh trang bị có phẩm chất khác nhau.

Mạnh hóa Trang Bị:


  • Chưởng môn có thể Cường Hóa và Tinh Luyện trang bị để tăng cường thuộc tính.


  • Thức Tỉnh: Tính năng sẽ được mở khi Chưởng Môn đạt lv 63. Để thức tỉnh trang bị Chưởng Môn cần đến mảnh Trang Bị Cam và Đá Thức Tỉnh. Thức tỉnh trang bị sẽ giúp gia tăng chỉ số sức mạnh và tăng cường hóa trang bị. Đá Thức Tỉnh có thể nhận tại Shop hoặc có thể dùng điểm Rèn Luyện đổi tại Tiệm Rèn Luyện (Đệ Nhất Môn)  • Luyện Thần: Tính năng sẽ được mở khi Chưởng Môn đạt lv 80. Để Luyện Thần trang bị Chưởng Môn cần tiêu tốn mảnh Trang Bị Đỏ. Trang bị mỗi lần Luyện Thần thành công đều mở Hồn Lực Khí Hồn, sau khi mở 5 lần Hồn Lực sẽ mở Khí Hồn tiếp theo.  Mở hết Hồn Lực của 10 Khí Hồn sẽ tăng bậc Luyện Thần. Cấp luyện Thần đạt Khí Hồn chỉ định có thể mở hiệu ứng Luyện Thần. Khi Chưởng Môn tách hoặc trùng sinh trang bị sẽ hoàn trả nguyện liệu tốn khi Luyện Thần.

Dưới đây là một số cách để sở hữu mảnh trang bị Đỏ
▪️ Hộp Thiên Cơ:
Chưởng Môn có thể mua Hộp Thiên Cơ với giá 30 knb tai Shop
▪️ Đá Xích Tiêu: 
Chưởng Môn có thể dùng Đá Xích Tiêu dùng để đổi lấy mảnh trang bị Xích Tiêu thông qua Huyết Chiến.
Có thể nhận Đá Xích Tiêu tại:
- Chợ Ngọc: 20 Cổ ngọc/1 Đá Xích Tiêu 
- Shop Huyết Chiến: 100knb/1 Đá Xích Tiêu 
- Shop Bảng Doanh Nhân: dùng 20 Danh Nhân để đổi 1 Đá Xích Tiêu tại shop. 1 ngày được đổi 10 lần

Hiêu Quả Luyện Thần 

- Xích Tiêu Kiếm:
Khi Công nếu Sinh Lực hiện tại của bản thân Công mục tiêu phải chịu

[Phá Quân lv1] sát thưởng tăng 5 % 
[Phá Quân lv2] sát thưởng tăng 10 % 
[Phá Quân lv3] sát thưởng tăng 15 % 
[Phá Quân lv4] sát thưởng tăng 20 % 
[Phá Quân lv5] sát thưởng tăng 25 % 
[Phá Quân lv6] sát thưởng tăng 30 % 

- Xích Tiêu Trạc:
Khi Công nếu Sinh Lực hiện tại của mục tiêu 50%

[Tử Chiến lv1] sát thưởng tăng 5%
[Tử Chiến lv2] sát thưởng tăng 10%
[Tử Chiến lv3] sát thưởng tăng 15%
[Tử Chiến lv4] sát thưởng tăng 20%
[Tử Chiến lv5] sát thưởng tăng 25%
[Tử Chiến lv6] sát thưởng tăng 30%

- Xích Tiêu Quán: 
Khi bị Công, nếu Sinh Lực hiện tại của bản thân mục tiêu Công 

[Thiết Giáp lv 1] tăng giảm thương 5%
[Thiết Giáp lv 2] tăng giảm thương 10%
[Thiết Giáp lv 3] tăng giảm thương 15%
[Thiết Giáp lv 4] tăng giảm thương 20%
[Thiết Giáp lv 5] tăng giảm thương 25%
[Thiết Giáp lv 6] tăng giảm thương 30%

- Xích Tiêu Bào:
Khi bị Công, nếu Sinh Lực hiện tại của bản thân 50%

[Bất Khuất lv 1] giảm sát thương 5%
[Bất Khuất lv 2] giảm sát thương 10%
[Bất Khuất lv 3] giảm sát thương 15%
[Bất Khuất lv 4] giảm sát thương 20%
[Bất Khuất lv 5] giảm sát thương 25%
[Bất Khuất lv 6] giảm sát thương 30%


Tâm Pháp:

Chưởng Môn và Đệ Tử sẽ đều được trang bị Tâm Pháp trước khi xuất trận. Mỗi Tâm Pháp đều có những hiệu ứng chiêu thức đi kèm khác nhau.

Để có được Tâm Pháp, Chưởng Môn phải đạt được những điều kiện tương ứng sẽ có thể mở được Tâm Pháp.

Võ Công: - Level 15 mở

Võ Công là những bí kíp chiêu thức kiếm pháp đi kèm, mỗi Võ Công có những thuộc tính khác nhau. Ngoài ra Chưởng Môn có thể Lãnh Ngộ, Tinh Chế hoặc Chuyên Tu để gia tăng thuộc tính.

Trang Bị Riêng: - Level 38 mở

Trang bị riêng là Trang bị bổ trợ thêm cho Chưởng Môn và Đệ Tử. Chưởng Môn có thể Tôi Luyện để gia tăng thêm chỉ số cho trang bị. Ngoài ra có thể Đúc lại để ra tăng thêm thuộc tính cho trang bị. Nguyên Liệu để Tôi Luyện trang bị Chưởng Môn cần có Đá Tôi Luyện. Để mở khóa Đúc Lại Chưởng Môn cần tiêu tốn Bạc để nâng cấp thuộc tính.