Kỹ Năng Hợp Bích

Hướng Dẫn |

Hợp Bích là gì?
Làm sao để kích hoạt kỹ năng Hợp Bích?
Chưởng Môn hãy cùng Ớt Nhỏ tìm hiểu thêm về kỹ năng Hợp Bích nhé.

Khi 2 Đệ Tử theo cặp chỉ định cùng ra trận sẽ kích hoạt kỹ năng Hợp Bích. Kỹ năng Hợp Bích có thể coi là phiên bản nâng cấp từ kỹ năng chính của Đệ Tử thành phần.
Dưới đây là danh sách các Đệ Tử cùng bộ kỹ năng Hợp Bích đi kèm.

Đệ Tử - TímĐệ Tử - Cam