Tính Năng Dị Thú

Hướng Dẫn |

Tính Năng Dị Thú

Dị Thú hay còn được gọi với cái tên thân mật là Pet
Trong thế giới của Tân Chưởng Môn - VNG ngoài những bằng hữu luôn sát cánh cùng ta thì người bạn đồng hành, gắn bó với chư vị nhất có lẽ là những chú Pet.
Tính năng Dị Thú sẽ được mở khi người chơi đạt cấp độ 70, đây là tính năng có thể giúp chư vị gia tăng chỉ số sức mạnh. Người chơi khi muốn triệu hồi Dị Thú phải tham gia Liên Hoàn Ổ (tính năng của Môn Phái) để thu thập Hồn và các nguyên liệu nâng cấp Dị Thú.


Dựa vào Phẩm Chất có 3 loại Dị Thú:  Cam, Tím Lam


Tên Phẩm chất Hiệu quả kỹ năng
Băng Tầm Lam Gây hiệu ứng Đóng Băng
Bạch Điêu Lam Tăng 10% Công
Tam Vĩ Hồ Tím Tăng Né Tránh
Thảm Liệt Tím Gây hiệu ứng Mất Sinh Lực với mục tiêu
Cửu Sắc Lộc Tím Hồi phục Sinh Lực
Thiên Sơn Tuyết Viên Cam Gây hiệu ứng Đóng Băng và giảm Thủ
Độc Cô Thần Điêu Cam Tăng 15% sát thương mục tiêu phải chịu
Thiểm Điện Cam Khóa Mạch
Mãng Cổ Chu Cáp Cam Tạo Hỗ ThuẫnDị Thú có thể nâng cấp Tình Cảm, Tư Chất và Đặc Tính để gia tăng sức mạnh. 

  • - Tình Cảm
Dị Thú khi đạt đến cấp tình cảm nhất định không thể tiếp tục tăng được nữa, cần phải thuần dưỡng để mở giới hạn mới. Thú Linh là nguyên liệu dùng để nuôi thuần dưỡng Dị Thú, khi thuần dưỡng sẽ ảnh hưởng đến chỉ số thuộc tính. Số lần thuần dưỡng càng cao, chỉ số thuộc tính càng tăng. Cấp tình cảm ảnh hướng đến các đặc tính Dị Thú, khi đạt cấp yêu cầu mới có thể mở hoặc tăng đặc tính Dị Thú. Chư vị có thể nhận Thú Linh thông qua Shop Hồn. Thức ăn Dị Thú chư vị có thể tìm được thông qua Liên Hoàn Ổ.

  • - Tư Chất
Trong chiến đấu mức độ cao thấp của tư chất ảnh hưởng đến quyền ưu tiên thi triển kỹ năng của Dị Thú. 4 mục tư chất của Dị Thú ảnh hưởng đến thuộc tính của Dị Thú lên Đệ Tử tư chất càng cao, tăng càng nhiều, hiệu quả trong chiến đấu càng cao. Khi chư vị cho Dị Thú ăn Linh Thú Tư Chất Đơn có thể tẩy luyện 4 mục tư chất của Dị Thú, thay đôi điểm tư chất của các mục. Chư vị có thể nhận Linh Thú Tư Chất Đơn thông qua Liên Hoàn Ổ, Chợ Ngọc hoặc Tách Dị Thú thông qua tính năng Thu Hồi. 4 mục tư chất bao gồm:

 Thể Phách: Điểm Thể Phách ảnh hưởng đến Sinh Lực, Chống Đỡ 
 Nhanh Nhẹn: Điểm Nhanh Nhẹn ảnh hưởng đến Công, Sinh Lực, Bạo Kích. 
 Gân Cốt: Điểm Gân Cốt ảnh hưởng đến Thủ, Sinh Lực, Kháng Bạo 
 Đấu Chí: Điểm Đấu Chí ảnh hưởng đến Công, Phá Chiêu   • - Đặc Tính 
Dị Thú có thể có một hoặc nhiều đặc tính, có độ tương tác với trang bị, võ công và có thể tăng hiệu qua của các tính năng dưỡng thành. Để khởi động đặc tính sẽ tiêu hao Cổ Thú Tinh Phách và Hồn Dị Thú cùng tên để tăng hiệu quả đặc tính. Chư vị có thể nhận Cổ Thú Tinh Phách tại Liên Hoàn Ổ, Chợ Ngọc hoặc Tách Dị Thú thông qua tính năng Thu Hồi. 

Liên Hoàn Ổ

Liên Hoàn Ổ là một tính năng nhỏ của Môn Phái và sẽ mở khi chư vị đạt cấp độ 70, mỗi ngày chư vị sẽ được miễn phí 20 lần quay. Lần quay tiếp theo sẽ tiêu tốn Liên Hoàn Ổ Lệnh Bài hoặc Kim Nguyên Bảo. 
Mỗi lần xâm nhập trại sẽ nhận được Mảnh Hình trại tương ứng. Đủ Mảnh Hình sẽ có thể tìm được tung tích của Dị Thú, triệu hồi được Dị Thú phẩm chất tương ứng và các loại nguyên liệu nuôi Dị Thú.4 mảnh: nhận được phẩm chất Lam
9 mảnh: nhận được phẩm chất Tím
16 mảnh: nhận được phẩm chất Cam

Ngoài ra khi bán Mảnh Hình chư vị sẽ nhận nguyên liệu dưỡng thành cho Dị Thú 


Khi đã xâm nhập đủ số lần tương ứng chư vị sẽ triệu hồi được Dị Thú Tím Hoặc CamNgoài ra chư vị còn có thể dùng Linh Thú Tinh Hoa để đổi Hồn Vạn Năng Hoặc Hồn Dị Thú Cam thông qua Shop Tầm Tung (Tiệm Tầm Tung). Cách để nhận Linh Thú Tinh Hoa là chư vị phải mở các mảnh 11,12,15,16.