Xây Dựng Đội Hình

Hướng Dẫn |

Xây dựng đội hình giai đoạn đầu rất quan trọng nếu Chưởng Môn muốn chiếm ưu thế từ sớm, áp đảo bằng một đội hình mạnh, tận dụng Duyên và Kỹ Năng Hợp Bích để giành được vị trí cao trên đỉnh Hoa Sơn cũng các tính năng khác, từ đó nhận được một lượng nguyên liệu đáng kể cho việc nâng cấp về sau.

Ớt Nhỏ sẽ hướng dẫn các Chưởng Môn cách xây dựng một đội hình lý tưởng nhé!

 1. Cặp Đệ Tử đầu tiên:

  • - Thông qua việc tham gia tính năng (Hoạt Động, Rương Ải, Luận Kiếm, Huyết Chiến, Ngũ Hành Thí Luyện, Hiệp Khách Truyện...) mà Chưởng Môn có thể nhận được một lượng lớn Kim Nguyên Bảo (KNB), sau đó vào Vạn Lý Tầm Tông để có thể nhận được Đệ Tử Cam, dễ dàng có được một cặp đệ tử Cam Hợp Bích với nhau.
 1. Định hướng đội hình:

  • - Xây dựng đội hình dựa trên chiêu thức Hợp Bích và Hiệp Duyên. Sau 7 ngày đầu đăng nhập, Chưởng Môn sẽ được nhận 1 đệ tử Cam Cao Cấp tùy chọn (Lý Tầm Hoan, Tây Môn Xuy Tuyết, Tiêu Thập Nhất Lang), từ đó xây dựng đội hình xoay quanh 1 trong 3 đệ tử này. Bạn cũng có thể nhận được 1 đệ tử Cam Cao Cấp từ Quà Nạp Lần Đầu.
 1. Cặp Đệ Tử thứ hai:

  • - Sau khi xác định được cặp đệ tử đầu tiên, Chưởng Môn sẽ tiếp tục xây dựng đội hình xoay quanh cặp này.
  • Ví dụ: với đội hình Tây Môn Xuy Tuyết, Chưởng Môn có thể xây dựng cặp đệ tử thứ 2 là Lục Tiểu PhụngHoa Mãn Lâu. Với đội hình Tiêu Thập Nhất Lang, có thể chọn Thạch Quan ÂmThủy Mẫu Âm Cơ làm cặp thứ hai, tương tự với các đội hình khác.
  • - Đây là lúc đội hình của Chưởng Môn đã bắt đầu định hình. 


 1. Lựa chọn vị trí cuối cùng:

  • - Vì đội hình gồm Chưởng Môn và 5 Đệ Tử nên sẽ gồm 2 cặp và 1 Đệ Tử lẻ.
  • - Đệ Tử riêng lẻ này cần phải có Duyên với các Đệ Tử còn lại và bổ sung cho sự thiếu sót của đội hình. Điều này tùy thuộc vào việc Chưởng Môn muốn định hình đội hình của mình như thế nào. Ví dụ: Nếu 2 cặp Hợp Bích mạnh về Tấn Công thì Đệ Tử lẻ sẽ thiên về Tank; nếu 2 cặp Hợp Bích thiên về tấn công Quần Thể thì Đệ Tử lẻ kia sẽ thiên về Đơn Thể...

 1. Đội hình đề cử:

  • - Do sự phân lớp đa dạng của các Đệ Tử nên sẽ có nhiều cách kết hợp khác nhau
  • - Chúng ta sẽ dùng các Đệ Tử Cam Cao Cấp làm chuẩn để xây dựng một đội hình tham khảo, cụ thể như sau:


*Đệ Tử 5: Tùy vào khuyết điểm đội hình để bổ sung, nếu muốn kết hợp Công - thủ thì sẽ thiếu hỗ trợ, Tung Chiêu Cực Hạn thì sẽ thiếu Tank