[Event] Nạp Mỗi Ngày - Quà Liền Tay

Sự Kiện |

[Event] Nạp Mỗi Ngày  - Quà Liền Tay


Thời Gian: 0g00 ngày 17/05 đến 23g59 ngày 23/05/2019
Nội Dung: 
- Tham gia tại mục Hạn Giờ -> Nạp Mỗi Ngày
- Sự kiện Nạp Mỗi ngày được áp dụng cho server từ S1 đến S20
- Để tham gia sự kiện yêu cầu cấp độ người chơi từ cấp độ 30 trở lên.
- Các Server khác sẽ có lịch xuất hiện các sự kiện khác tương ứng riêng và thông báo sau.
- Chưởng Môn khi tham gia sự kiện Nạp Mỗi Ngày và tích lũy số ngày nạp sẽ được nhận được phần thưởng tương ứng. 

Phần Thưởng Nạp Mỗi Ngày
Giá IAP Giá Webpay Vật Phẩm Số Lượng Tổng trị giá
170.000 130.000 Kim Nguyên Bảo 688 538.000
Gà Quay 5
Bổ Nguyên Đơn 5
Tinh Thiết - Đỉnh 50


Phần Thưởng Tích Lũy Số Ngày Nạp
Số Ngày Vật Phẩm Số Lượng Trị Giá
2 Quà Hiệp Danh Lệnh - Tự chọn 1 240.000
5 Rương Mảnh Cam Riêng  10 400.000