[ SỰ KIỆN MÁY CHỦ MỚI S56 ] ĐUA TOP CAO THỦ - NHẬN QUÀ CỰC HOT

Sự Kiện |

[ SỰ KIỆN MÁY CHỦ MỚI S56 ] ĐUA TOP CAO THỦ - NHẬN QUÀ CỰC HOT

Thời Gian:
- Trong vòng 7 ngày đầu tiên từ ngày khai mở server (kết thúc vào lúc 0g00 ngày thứ 8)
- Thời gian trao qua: Trong vòng 5 ngày kể từ khi kết thúc sự kiện 
Phạm Vi Sự Kiện:
- Áp dụng tại S56
Nội Dung:
- Trong vòng 7 ngày mở server, người chơi năm trong TOP 10 lực chiến (tính theo BXH lực chiến trong game của từng server) sẽ nhận thưởng.
Lưu Ý:
- Trong trường hợp có 2 hay nhiều người chơi trùng chỉ số Công Lực, thì sẽ tính xếp hạng theo thứ tự ưu tiên như sau:
Tổng Công Lực => Công Lực Chưởng Môn => Công Lực Đệ Tử.
- BXH lực chiến được tổng kết vào 0g00 ngày thứ 8 sau khi mở server 
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng
Phần Thưởng:
Top Vật phẩm Số Lượng
1 Võ Công Cam Tuyệt Thế 1
Bộ trang bị Cam (tự chọn) - 4 món 1
Đệ tử Cam Tuyệt Thế 3
Đệ tử Cam Hợp Bích 3
Kim Nguyên Bảo 10000
2 ~ 3 Võ Công Cam thường (tự chọn) 2
Bộ trang bị Cam (tự chọn) - 4 món 1
Đệ tử Cam Tuyệt Thế 1
Đệ tử Cam Hợp Bích 1
Kim Nguyên Bảo 8000
4 ~ 10 Võ Công Cam thường (tự chọn) 1
Trang bị Cam (tự chọn) 2
Đệ tử Cam Tuyệt Thế 1
Đệ tử Cam Hợp Bích 1
Kim Nguyên Bảo 5000


Yêu Cầu Nhận Thưởng:

TOP 1: Tối thiểu VIP 12 trở lên
TOP 2 - 3: Tối thiểu VIP 10 trở lên
TOP 4 - 10: Tối thiểu VIP 8 trở lên