[EVENT] Thành Cổ Lâu Lan Đã Quay Lại

Tin Tức |

[EVENT] THÀNH CỔ LÂU LAN


Thời Gian: 0g00 ngày 18/05 đến 23g59 ngày 19/05
Nội Dung:
- Tham gia tại mục Hạn Giờ -> Thành Lâu Lan
- Sự kiện bắt đầu được áp dụng cho từng server từ S1 đến S27
- Để tham gia sự kiện yêu cầu cấp độ người chơi từ cấp độ 40 trở lên.
- Các Server khác sẽ có lịch xuất hiện các sự kiện khác tương ứng riêng và thông báo sau.
- Trong thời gian diễn ra hoạt động, khi Chưởng Môn tiêu 1KNB sẽ được tích lũy 1 Xu Lâu Lan.
- Xu Lâu Lan có thể đổi được những vật phẩm cực kì quí hiếm.
- Khi hoạt động kết thúc Xu Lâu Lan sẽ bị xóa, không tích lũy vào các hoạt động sau.

Lưu Ý:
Việc tiêu KNB trong Đấu Giá sẽ không được tính.

Vật Phẩm Số Lượng  Xu Lâu Lan Số Lần Được  Đổi
Bạc 2000 1 200
Hiệp Hồn 10 8 50
Đột phá Đơn 10 20 50
Bồi Dưỡng Đơn 5 100 20
Tự Chọn nguyên liệu Ám Khí - Lục 1 100 5
Tự Chọn nguyên liệu Ám Khí - Lam 1 500 5
Ám Khí Cơ Yêu 1 100 20
Gà Quay 1 100 5
Sách Lãnh Ngộ - Cao 1 500 5
Tinh Thiết - Đỉnh 5 300 10
Linh Chi Ngàn Năm 1 400 10
Tinh Hoa Ám Khí 100 300 10
Mật Rắn Trăm Năm 1 900 10
Hồn Đệ Tử Đỏ (Chọn) 2 480 10
Tuyệt Thủ Hồn tự chọn 3 600 10
Mảnh Trang Bị Cam (Tự chọn) 3 1200 10