[HOT EVENT] NẠP KNB NHẬN THÊM 200% GIÁ TRỊ NẠP - CHỈ MỘT NGÀY DUY NHẤT

Tin Tức |

[EVENT] NẠP KNB NHẬN THÊM 200% GIÁ TRỊ NẠPThời Gian: Duy nhất trong ngày 16/05/2019
Nội Dung:
- Chỉ áp dụng +200% với thẻ nạp đầu tiên trong ngày 16/5/2019.
- Sự kiện được áp dụng cho toàn server.
- KNB nhận thêm sẽ được trao sau, trong vòng 48 tiếng kể từ khi nạp thành công và Chưởng Môn nhận thông qua mục Sảnh Thưởng.
Lưu Ý: Chỉ áp dụng với các gói kim nguyên bảo không tính Thẻ Tuần/Thẻ Tháng.

Mệnh Giá Nạp Gói KNB KNB Nhận Thêm Tổng Nhận
15.000 75 150 225
50.000 250 500 750
100.000 500 1.000 1.500
200.000 1.000 2.000 3.000
500.000 2.500 5.000 7.500
1.000.000 5.000 10.000 15.000
2.000.000 10.000 20.000 30.000
5.000.000 25.000 50.000 75.000