[HOT EVENT] NẠP KNB NHẬN THÊM 200% GIÁ TRỊ NẠP - DUY NHẤT TRONG NGÀY 20/05/2019

Tin Tức |

[HOT EVENT] NẠP KNB NHẬN THÊM 200% GIÁ TRỊ NẠP


Thời Gian:
 Duy nhất trong ngày 20/05/2019
Nội Dung:
- Chỉ áp dụng +200% 1 lần duy nhất với mốc nạp cao nhất trong ngày 20/5/2019.
- Sự kiện được áp dụng cho Tất Cả Server và chỉ áp dụng với mệnh giá 200k trở lên.
- Chỉ áp dụng hình thức Nạp qua Webpay: :http://bit.ly/2WZf1oh
- KNB nhận thêm sẽ được trao sau, trong vòng 48 tiếng kể từ khi nạp thành công và Chưởng Môn nhận thông qua mục Sảnh Thưởng.

Ví dụ:

- Trong ngày 20/05/2019 Chưởng Môn nạp 2 gói 200k và 500k. Chưởng Môn sẽ chỉ được nhận thêm 200% ở mốc nạp cao nhất là 500k, số KNB nhận thêm là 5000 KNB. 
- Trường hợp Chưởng Môn nạp 2 lần gói 200k sẽ chỉ tính 1 lần duy nhất.


Lưu Ý: Chỉ áp dụng với các gói kim nguyên bảo không tính Thẻ Tuần/Thẻ Tháng.

Mệnh Giá Nạp Gói KNB KNB Nhận Thêm Tổng Nhận
15.000 75 150 225
50.000 250 500 750
100.000 500 1.000 1.500
200.000 1.000 2.000 3.000
500.000 2.500 5.000 7.500
1.000.000 5.000 10.000 15.000
2.000.000 10.000 20.000 30.000
5.000.000 25.000 50.000 75.000