Xích Tông Toan Nghê đã thức tỉnh

Tin Tức |

Xích Tông Toan Nghê


Dòng giống thượng cổ dị thú Cùng Kỳ. Hung hãn khó thuần, sức mạnh khó có thể đong đếm. Cả đời chỉ nhận một chủ nhân, trung thành đến chết.
Xích Tông Toan Nghê
- Phẩm Chất: Đỏ - Hiếm

- Kỹ Năng: Nộ Nghệ Khiếu Thiên
Sau khi tấn công, mỗi mục tiêu bị tấn công đềucó tỉ lệ nhất định kèm hiệu quả [Xâu Xé], duy trì 1 lượt.
[Xâu Xé]: Trước mỗi lượt hành động chịu 1 lần sát thương, sát thương bằng 10% SL bản thân.

- Thiên Phú: Nghê Vũ Duy Dương
Khi chiến đấu, làm 2 kẻ địch có tấn công cao nhất -20% sát thương
Chỉ khi Chưởng Môn dẫn theo thì Thiên Phú có hiệu lực, trong các Đệ Tử mặc, Thiên Phú của người tấn công cao nhất cũng có hiệu lực


- Chỉ Số Tình Cảm:
Lv: 1 
Sinh Lực Cơ Bản: 35000
Sinh Lực: 15%
Công Cơ Bản: 2000

Lv: 30
Sinh Lực Cơ Bản: 139750
Sinh Lực: 47.7%
Công Cơ Bản: 8255

Lv: 50
Sinh Lực Cơ Bản: 236250
Sinh Lực: 77.6%
Công Cơ Bản: 14025

Lv: 70
Sinh Lực Cơ Bản: 332000
Sinh Lực: 106.8%
Công Cơ Bản: 19760

- Cách Nhận:
Dị Thú Xích Tông Toan Nghê là Dị Thú Đỏ Hiếm với những chỉ số vượt bậc nên Chưởng Môn chỉ có thể thu thập hồn tại các sự kiện. Hiện Chưởng Môn có thể thu thập hồn Xích Tông Toan Nghê thông qua Sự kiện Thanh Y Các đang được diễn ra từ ngày 05/09 đến 23g59 ngày 07/09 thông tin chi tiết sự kiện xem tại https://bitly.vn/a6mo

Chưởng Môn có thể xem thêm bài giới thiệu về tính năng Dị Thú tại đây